בטיחות אקטיבית

מערכת בקרת יציבות דינאמית

מערכת בקרת יציבות דינמית (VDC) מנטרת ומנתחת באמצעות מערך חיישנים אם הרכב שומר על כיוון ההתקדמות שנבחר על-ידי הנהג.

אם צמיג מאבד אחיזה או פנייה מהירה גורמת לרכב לסטות מהנתיב הרצוי, מתאימה המערכת את חלוקת המומנט של מערכת ה- AWD ,

הספק המנוע והבלימה של כל גלגל בנפרד כדי לסייע בשמירה על כיוון ההתקדמות הרצוי.

 

 

מערכת הבלימה

מערכת בלמי הדיסק בכל ארבעת הגלגלים מתוגברת על ידי מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS) הכוללת מערכת לחלוקה אלקטרונית של כוחות הבלימה (EBD),

כדי לסייע לחלק את כוח הבלימה בין ארבעת הגלגלים בהתאם לצורך וכן בסיוע לבלימת חירום ומערכת לבלימה תחת עומס לשליטה מיטבית במצבי בלימת חירום.

דגמי פורסטר מצויידים גם במערכת עזר לזינוק בעלייה המסייעת למנוע התדרדרות לאחור בעת תחילת נסיעה בשיפוע.

דגם 2.0XT Turbo CVT כולל בלמי דיסק מאווררים מלפנים ובלמי דיסק מאווררים מאחור, לביצועי בלימה טובים עוד יותר.