Eyesight- טכנולוגיית הסיוע לנהג

Eyesight- טכנולוגיית הסיוע לנהג המובילה בעולם

אנו בסובארו מאמינים בבטיחות מקיפה, וחלק חשוב מכך היא בטיחות לפני התאונה, נקיטת מאמצים לוודא שתאונה לא תקרה אף פעם. זו הסיבה שיצרנו את מערכת EyeSight, מערכת התמיכה בנהג המתקדמת של סובארו. כמו זוג עיניים נוספות שסורקות את הכביש מלפנים, מערכת EyeSight משתמשת בשתי מצלמות סטריאו כדי לקבל תמונה תלת מימדית צבעונית עם זיהוי תמונה מעולה, עם יכולות המתקרבות לאלה של העין האנושית. על ידי שימוש בתמונות המתקבלות משתי המצלמות כדי לקבוע בצורה מדויקת את הצורה, המהירות והמרחק, היא מזהה לא רק כלי רכב אלא גם אופנועים, אופניים והולכי רגל. כשהמערכת מזהה סכנה אפשרית, היא מזהירה את הנהג ואף מפעילה את הבלמים במידת הצורך כדי למנוע תאונה.

 

בקרת שיוט מסתגלת

מערכת EyeSight עושה יותר מאשר לשמור על המהירות שהוגדרה ע״י הנהג כפי שעושה מערכת בקרת שיוט רגילה. כשהיא מזהה רכב מלפנים, מערכת בקרת השיוט המסתגלת מתאימה את מהירות הנסיעה כדי לשמור על מרחק מוגדר מהרכב שמלפנים, באמצעות ניטור המרחק והפרשי המהירות. היא מווסתת את המנוע, תיבת ההילוכים והבלמים כדי לדאוג שהמהירות תתאים למהירות זרימת התנועה בטווח מהירויות רחב. מערכת בקרת השיוט המסתגלת, שמתוכננת לשימוש בכבישים מהירים, מזהה את הרכב שלפניך ואת פנסי הבלימה שלו ומסוגלת לשמור על הקצב בעת נסיעה בכביש מהיר הכוללת עצירות והתחלות נסיעה – לשיפור הנוחות והנוחיות בנסיעות ארוכות.

 

 

 

התרעה על סטיה בתוך הנתיב וסטיה מהנתיב

כשאתה מאבד ריכוז בגלל עייפות ונע מצד לצד בנתיב הנסיעה שלך, מערכת התרעה על סטיה בתוך הנתיב מסייעת לך לשמור על ערנות באמצעות זמזם ומחוון מהבהב. כשאתה מתקרב בטעות לשולי הנתיב ומתחיל לצאת ממנו מבלי לאותת, התרעה על סטיה מנתיב מזהירה אותך באמצעות זמזם ומחוון מהבהב לפני שאתה עוזב את הנתיב.

 

 

 

ניהול המצערת לפני התנגשות

אם מערכת EyeSight מזהה מכשול לפניך, ואתה משלב להילוך D במקום להילוך R, מערכת ניהול המצערת לפני התנגשות משמיעה מספר צפצופים קצרים, מפעילה מחוון מהבהב ומפחיתה את הספק המנוע כדי לסייע לך למנוע התנגשות.

 

 

 

מערכת בלימה לפני התנגשות

כשמערכת בלימה לפני התנגשות מזהה שמכוניתך עומדת להתנגש ברכב או במכשול מלפנים היא מסוגלת להזהיר את הנהג באמצעות זמזם ונורית בלוח המכשירים. אם הנהג עדיין אינו נוקט פעולת מנע כדי למנוע את ההתנגשות, המערכת מסוגלת להפעיל את הבלמים באופן אוטומטי כדי להפחית את עצמת הבלימה או אפילו, במידת האפשר, למנוע אותה. אם הנהג נוקט פעולת מנע כדי למנוע התנגשות, מערכת בלימה לפני התנגשות מסוגלת לפעול כדי לסייע לנהג למנוע את ההתנגשות.

 

 

 

התרעה על רכב מוביל

כשהרכב במצב עצירה ומערכת EyeSight מזהה שכלי הרכב שלפניך מתחיל לנוע שוב, תהיה התרעה באמצעות זמזם ומחוון מהבהב על התחלת תנועה של הרכב מלפנים.