הודעה לבעלי רכב מתוצר סובארו דגמי FORESTER, IMPREZA, OUTBACK משנות דגם 2001-2004

הודעה לבעלי רכב מתוצר סובארו דגמי FORESTER, IMPREZA, OUTBACK משנות דגם 2001-2004

הרינו להודיע לחלק מהלקוחות, בעלי רכב מתוצר סובארו דגמי: FORESTER, IMPREZA, OUTBACK, כי יצרנית הרכב, חב’ SUBARU CORPORATION הודיעה על הצורך לבצע “קריאה חוזרת” RECALL))

לחלק מהמכוניות מדגמים אלו, לשם התקנת מעצור על כבל בקרת השיוט למניעת אפשרות יציאתו ממקומו.

לכל בעלי כלי הרכב הנכללים בריקול זה תשלח הודעה בכתב. לקוח שירצה לבדוק אם מכוניתו נכללת בקריאת השירות יכול להיכנס לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: http ://www.subaru.co.il,

בעמוד “קריאות שירות” שנמצא בתפריט “שירות” בחלקו העליון של העמוד הראשי, או להתקשר למוקד שירות לקוחות, טל’ מס’ 8545*.

עפ”י הנתונים מעורבים בRECALL זה 195 כלי רכב.

משך העבודה כמחצית השעה.

את “הקריאה החוזרת” ניתן יהיה לבצע רק במרכזי השירות של החברה. רשימת מרכזי השירות מופיעה בחוברת האחריות, וכן מפורסמת באתר האינטרנט של החברה, http ://www.subaru.co.il .

תיקון הקריאה החוזרת יתבצע ללא תשלום. עם קבלת הזימון בכתב, יש לתאם מראש את מועד ההגעה עם מרכז השירות.

על פי תקנה 306 (א) לתקנות התעבורה, בעל רכב שלא יבצע בפועל את הקריאה החוזרת תוך 6 חודשים, משרד התחבורה לא יחדש את רישיון הרכב וכן עפ”י תקנה 306 (ג) לא יכול בעל הרכב לבצע העברת בעלות.