הודעה לבעלי רכב מתוצר סובארו דגמי FORESTER ו- BRZ משנת ייצור 2018 (קריאת שירות SRT3111)

הודעה לבעלי רכב מתוצר סובארו דגמי FORESTER ו- BRZ  משנת ייצור 2018

הרינו להודיע לחלק מהלקוחות, בעלי רכב מתוצר סובארו דגמי FORESTER ו- BRZ, כי יצרנית הרכב, חב’CORPORATION   SUBARUהודיעה על הצורך לבצע “קריאה חוזרת” RECALL)) לחלק מהמכוניות מדגמים אלו, לשם החלפת משאבת דלק בלחץ נמוך מחשש לאי תקינות של המשאבה.

לכל בעלי כלי הרכב הנכללים בריקול זה תשלח הודעה בכתב. לקוח שירצה לבדוק אם מכוניתו נכללת בקריאת השירות יכול להיכנס לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: http ://www.subaru.co.il , בעמוד “קריאות שירות” שנמצא בתפריט “שירות” בחלקו העליון של העמוד הראשי, או להתקשר למוקד שירות לקוחות, טל’ מס’ 8545*.

עפ”י הנתונים מעורבים בRECALL  זה 29 כלי רכב.

משך העבודה כשעה וחצי

את “הקריאה החוזרת” ניתן יהיה לבצע רק במרכזי השירות של החברה. רשימת מרכזי השירות מופיעה בחוברת האחריות, וכן מפורסמת באתר האינטרנט של החברה,  http ://www.subaru.co.il .

תיקון הקריאה החוזרת יתבצע ללא תשלום. עם קבלת הזימון בכתב, יש לתאם מראש את מועד ההגעה עם מרכז השירות.

על פי תקנה 306 (א) לתקנות התעבורה, בעל רכב שלא יבצע בפועל את הקריאה החוזרת תוך 6 חודשים, משרד התחבורה לא יחדש את רישיון הרכב וכן עפ”י תקנה 306 (ג) לא יכול בעל הרכב לבצע העברת בעלות.