בוא נצא ל

נסיעת מבחןמה שהנחה את התהליך היה עקרון פשוט, בסיסי. משקל נמוך, חיבור גבוה ולא יותר מדי אחיזה.