בוא נצא ל

נסיעת מבחןשתי מכוניות ספורט חלשות, פשוטות, טהורות ואו-כה-מהנות. מי מהן היא מכונת הנהיגה הטובה יותר?